Tristan en Isolde

Tristan en Isolde

De tragische liefdesgeschiedenis van Tristan en Isolde is gebaseerd op een enorm populair gebleven volksverhaal uit de middeleeuwen. Het vormde (en vormt nog steeds) de…